foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. VS. Nguyễn Duy Quý (Chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm XB: 2014. Mô tả: 676Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 335.411/ Qu600 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo mộ trật tự logic thống nhất và có hệ thống những vấn đề triết học, quyển sách có những đổi mới về phương pháp trình bày, thể hiện đầy đủ những nguyên lý, quy luật lý luận của triết học hiện nay ở nước ta.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn