foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Đức (Chủ tịch Hội đồng biên soạn).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật, năm: 2023. Mô tả: 496Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 335.4110711/ Đ552. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử; triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn