foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phạm Ngọc Anh (chủ biên), Bùi Đình Phong, Phạm Văn Bính.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2010

Mô tả: 236Tr, kích thước: 15x21 cm. Số định danh: 335.4346 A107 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Tóm tắt:

Cung cấp cho bạn đọc 59 câu hỏi và câu trả lời về những vấn đề liên quan đến môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung, trình tự phù hợp với chương trình môn học, đảm bảo tính hệ thống, cơ bản và cô đọng

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn