foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Hoàng Trung.

Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia TP. HCM.Năm XB: 2010

Mô tả: 242Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 170 / Tr513. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Số định danh: 170 Tr513. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Tóm tắt:

Những phạm trù đạo đức cơ bản mà Hồ Chí Minh đã sử dụng và lý do Người sử dụng các phạm trù ấy với những nội dung đó. Giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng nước ta. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc kế thừa, vận dụng và phát triển tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn