foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Bùi Thị Mỹ Chi, ThS. Trương Thị Mỹ Huyền. CN. Huỳnh Đăng Khoa. ThS. Huỳnh Điệp Như. ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh. ThS. Phan Tấn Tài. ThS. Nguyễn Thái Toàn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 267Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chuyên đề 1: Xây dựng hồ sơ năng lực điện tử. Chuyên đề 2: Kỹ năng đàm phán. Chuyên đề 3: Kỹ năng giải quyết vấn đề. Chuyên đề 4: Kỹ năng giao tiếp. Chuyên đề 5: Kỹ năng kiểm soát sự căng thẳng. Chuyên đề 6: Kỹ năng làm việc nhóm. Chuyên đề 7: Kỹ năng quản lý sự thay đổi. Chuyên đề 8: Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Chuyên đề 9: Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc. Chuyên đề 10: Kỹ năng thuyết trình. Chuyên đề 11: Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu và ghi nhớ tài liệu. Chuyên đề 12: Kỹ năng tư duy phản biện. Chuyên đề 13: Kỹ năng tư duy sáng tạo

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thái Toàn, Huỳnh Đăng Khoa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về  hồ  sơ năng lực:  giới thiệu với người đọc các kiến thức liên quan đến năng lực, các thành phần của năng lực, xác định các năng lực cần phấn đấu để hoàn thành các công việc đặt ra.

Chương 2. Thực hành xây dựng hồ  sơ năng lực điện tử: hướng dẫn sinh viên thực hành xây dựng website hồ  sơ năng lực dạng website trên hệ  thống  quản lý hồ  sơ năng lực sinh viên của Trường.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Bùi Thị Mỹ Chi, Trương Thị Mỹ Huyền, Nguyễn Thị Hải Trà, ...

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 154Tr. Kính thước: 30cm.

 

Nội dung.

Chuyền đề 1: Kỹ năng Tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu và ghi nhớ tài liệu. Chuyên đề 2: Kỹ năng thuyết trình. Chuyền đề 3: Kỹ năng Làm việc nhóm. Chuyên đề 4: Kỹ năng Tư duy sáng tạo và tư duy phê phán. Chuyên đề 5: Kỹ năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc. Chuyên đề 6: Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định. Chuyên đề 7: Kỹ năng Đàm phán và giải quyết xung đột. Chuyên đề 8: Kỹ năng Quản lý Stress và quản lý tài chính cá nhân. Chuyên đề 9: Kỹ năng Quản lý sự thay đổi.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương, Trương Thị Mỹ Huyền, Lương Tùng Chinh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 86Tr. Tài liệu giảng dạy.

Nội dung.

Chương 1: Tầm quan trọng của kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp. Chương 2: Hồ sơ tìm việc. Chương 3: Phỏng vấn tuyển dụng. Chương 4: Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo. Chương 5: Văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sở.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn