foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương, Trương Thị Mỹ Huyền, Lương Tùng Chinh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 86Tr. Tài liệu giảng dạy.

Nội dung.

Chương 1: Tầm quan trọng của kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp. Chương 2: Hồ sơ tìm việc. Chương 3: Phỏng vấn tuyển dụng. Chương 4: Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo. Chương 5: Văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sở.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn