foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Heng; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

 Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 393.0959786/ H204. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn đi sau tìm hiểu cách thức tổ chức tang lễ truyền thống của người Khmer Trà Vinh, từ đó làm rõ những giá trị văn hóa trong tang lễ để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Khmer Trà Vinh. Thực trạng và những biến đổi trong tang lễ của người Khmer Trà Vinh. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, giải pháp tích cực giúp gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, những bản sắc văn hoá dân tộc và giải pháp xoá bỏ những hủ tục, khâu tổ chức rườm rà trong tang lễ.

 

Tác giả: Trần Thiện Thiên Thanh; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.410959786/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn hệ thống các nguồn tài liệu về tín ngưỡng thờ Néak Tà Néak Tà của cư dân ấp Ba Se B, xã Lương Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, của người Khmer ở Trà Vinh, mà đặc biệt là tư liệu điền dã qua việc phỏng vấn hồi cố, bảng hỏi để phản ánh diện mạo những điểm biến đổi tín ngưỡng thờ Néak Tà của cư dân ấp Ba Se B nói riêng và tín ngưỡng thờ Néak Tà của cộng đồng cư dân tỉnh Trà Vinh nói chung.

Tác giả: Thạch Thị Thu Hà; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.420959786/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích, nhận diện thực trạng đời sống tinh thần của đội ngũ công nhân tại KCN Long Đức, tỉnh Trà Vinh, đề tài đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân KCN Long Đức nói riêng, đội ngũ công nhân tại các KCN tỉnh Trà Vinh nói chung trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay của địa phương và cả nước.

 

Tác giả: Trần Thị Kiều Yến; TS. Dương Thu Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.410959796/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn khảo sát, phân tích hiện trạng một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau, để thấy những giá trị tiêu biểu của di tích được hình thành và tồn tại trên vùng đất này. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy giá trị tiêu biểu của các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương, phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng để ra sức thi đua, học tập xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương trong tình hình mới.

 

Tác giả: Lê Thị Mộng Nhi; PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu nguồn gốc, nghi lễ, ý nghĩa của tín ngưỡng thờ Thần tài – Thổ địa, nhằm khẳng định nét đẹp của tín ngưỡng trong văn hóa của người Việt hiện nay, tại một cộng đồng cư dân. Qua đó cũng để tuyên truyền, phát huy, nét đẹp tín ngưỡng tâm linh của người Việt.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.