foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Hoàng Ba; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.09597/ B100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Qua nhiều phương pháp nghiên cứu, luận văn hướng đến quá trình thực hiện các nghi lễ và tìm hiểu về các hoạt động của hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa của cộng đồng người Hoa trên địa bàn thành phố Cần Thơ, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề như: Hệ thống nghĩa trang người Hoa là nét sáng tạo văn hóa; Hệ thống nghĩa trang người Hoa của từng nhóm phương ngữ có nét đặc trưng riêng; Nghĩa trang người Hoa có sự biến đổi để thích nghi với vùng đất và con người Nam bộ; Hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa và các nghi lễ trong nghĩa trang; Hệ thống lại kiến trúc của nghĩa trang người Hoa ở Cần Thơ; Khẳng định giá trị về lịch sử - văn hóa của hệ thống nghĩa trang người Hoa đối với đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh trong cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ qua các nghi lễ liên quan đến nghĩa trang. Cung cấp cho giới nghiên cứu và những ai quan tâm đến dân tộc Hoa ở Cần Thơ một bức tranh toàn cảnh về đời sống cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ; Cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý và nghiên cứu về dân tộc Hoa; Đề tài cho thấy một cách chính xác, khách quan về những thành tựu và hạn chế trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố. Từ những nghiên cứu trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác dân tộc với hoạt động của cácnghĩa trang và công tác quản lý hệ thống nghĩa trang của các Ban Quản lý, Ban Quản trị trong các nghĩa trang, nghĩa địa của người Hoa ở Cần Thơ để hoạt động quản lý nghĩa trang có hiệu quả khoa học hơn. Từ đó, chúng tôi đưa ra các đề xuất giải pháp cho công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người Hoa ở Cần Thơ trong tình hình hiện nay

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Linh; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.410959793/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu lịch sử hình thành, nguồn gốc xuất hiện và sự thực hành nghi lễ thờ cúng cũng như nhận diện đặc trưng của tín ngưỡng thờ Bà Cậu. Từ đó, hình thành bộ tài liệu tham khảo cho người đọc về tín ngưỡng thờ Bà Cậu ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

 

Tác giả: Lê Văn Trí; PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 294.30959783/ Tr300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là cho thấy những biến đổi của lễ hội Phật giáo ở Tiền Giang hiện nay so với truyền thống. Đồng thời phân tích những giá trị văn hóa tốt đẹp của lễ hội Phật giáo, khuyến nghị một số giải pháp nhằm hạn chế những mặt tiêu cực và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của lễ hội Phật giáo trong bối cảnh hiện nay.

 

Tác giả: Nguyễn Hùng Quân; PGS. TS. Ngô Minh Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.0959793/ Qu121 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài sẽ tiếp cận, nghiên cứu những giá trị văn hóa trong đời sống, sinh hoạt của người Việt được thể hiện trong không gian kiến trúc nhà ở có niên đại khoảng trên dưới 100 năm tuổi. Bên cạnh đó, nhận diện và làm rõ những giá trị tri thức dân gian, khoa học được thể hiện qua lối thích nghi và ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. Ngược lại, môi trường tự nhiên và xã hội chi phối trực tiếp đến cách nghỉ, cách làm của người Việt trên vùng đất mới. Từ đó, hình thành nên những bản sắc văn hóa của vùng sông nước, kiến tạo tính đa dạng và thống nhất trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu những giá trị văn hóa thể hiện trong kiến trúc nhà cổ của người Việt ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ làm tiền đề cơ sở khoa học, tiến hành đề xuất với các đơn vị Sở, Ngành có liên quan, định hướng bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của dân tộc trong thời gian tới.

Tác giả: Trịnh Diễm Phương; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 363.7/ Ph561 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài hướng đến khảo sát nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang trong vấn đề bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu từ đó thấy được thực trạng của vấn đề này.

Đồng thời có những kiến nghị, đề xuất phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp nhà Trường có những định hướng trong giáo dục cho sinh viên có nhận thức và hành vi có trách nhiệm hơn với môi trường sống. Và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về văn hóa nhận thức và ứng xử với môi trường tự nhiên của một bộ phận sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.