foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Danh Sol. TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 184Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 417 S428. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu phương ngữ Khmer ở vùng Rạch Giá nhìn từ góc độ văn hóa, bản thân người viết đi sâu tìm hiểu cặn kẽ hơn nhằm nhận diện phương ngữ là nét văn hóa và góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc ngôn ngữ - tiếng nói chữ viết – văn hóa dân tộc. Ngoài ra, mục đích nghiên cứu phương ngữ Khmer Rạch Giá nhìn từ góc độ văn hóa còn là để tìm hiểu tính cách con người ở nơi đây và bổ sung làm phong phú thêm kho tư liệu phương ngữ Khmer Nam bộ nói chung và phương ngữ Khmer Rạch Giá nói riêng nhằm duy trì ngôn ngữ riêng biệt và đặc sắc của vùng Khmer Rạch Giá.

Với mục đích nghiên cứu như kể trên, người viết tập trung nghiên cứu về vấn đề: văn hóa, phương ngữ và văn hóa trong phương ngữ Khmer Rạch Giá so với phương ngữ Khmer khác hoặc so với ngôn ngữ Khmer chung (phổ thông).

Register to read more ...

Tác giả: Danh Pho. TS. Nguyễn Văn Hiệu (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 138Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959795 Ph400. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Nhằm làm rõ và hệ thống hóa việc kiêng kị của người Khmer từ trước đến nay: Kiêng kị nào có nguồn gốc từ tín ngưỡng dân gian; kiêng kị nào có nguồn gốc từ Bà La Môn giáo cũng như Phật giáo trong đời sống của đồng bào Khmer ở Kiên Giang nói riêng và đồng bào Khmer Nam bộ nói chung. Trên cơ sở đó nhận diện sự dung hoà các mối quan hệ trong cộng đồng dân cư, với trời đất, với các tín ngưỡng khác.

Làm rõ các dạng thức kiêng kị mang tính phổ biến của người Khmer ở Kiên Giang được mô tả từ góc độ văn hóa học mà tiêu biểu là những kiêng kị của người Khmer gắn với những nghi lễ vòng đời người, với thời gian đi đứng sinh hoạt của người Khmer cùng với những nguyên nhân và vai trò tác động của nó.

Register to read more ...

Tác giả: Đặng Phước Thọ. PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 124Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 394.260959786 Th400. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Luận văn có những mục tiêu nghiên cứu cơ bản như sau:

- Làm rõ đặc trưng của lễ hội Nguyên Tiêu của người Hoa tại Phước Thắng Cung .

- Chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt với lễ hội Thượng Nguyên của người Việt.

- Rút ra ý nghĩa và giá trị lễ hội Nguyên Tiêu tại Phước Thắng cung.

Nêu ra quy trình thực hiện Lễ hội. Đề xuất những giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thanh Hiền. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 121Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 294.3 H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Tìm hiểu, nắm bắt rõ lịch sử hình thành ngôi chùa, những hoạt động tiêu biểu trong đời sống tôn giáo, tâm linh và những thay đổi của nó qua thời gian và tìm hiểu những giá trị văn hóa của ngôi chùa Ba Si. Từ đó đưa ra cái nhìn cơ bản về vị trí vai trò của chùa trong đời sống xã hội đồng bào dân tộc Khmer khu vực ấp Giồng Chùa và các ấp lân cận trong vùng ảnh hưởng của chùa Ba Si. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế của Phật giáo trong đời sống người Khmer ở tỉnh Trà Vinh hiện nay.

Để bắt tay vào nghiên cứu, chúng tôi đặt ra câu hỏi nghiên cứu là “Ngôi chùa Khmer có vai trò như thế nào đối với đời sống cộng đồng? Ngày nay, trước thay đổi của các yếu tố kinh tế, xã hội, vai trò của ngôi chùa có bị biến đổi không?” Từ những câu hỏi nghiên cứu như trên, cũng như những kết quả nghiên cứu chung của các tác giả, học giả đã từng nghiên cứu về vai trò của ngôi chùa Khmer trong đời sống cộng đồng trước đó, chúng tôi đã xây dựng một số giả thuyết nghiên cứu chính để kiểm chứng thông qua quá trình thu thập và xử lý thông tin như sau:

Vai trò của ngôi chùa Khmer trong đời sống cộng đồng đang ngày càng bị thu hẹp trước những tác động của các điều kiện kinh tế - xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Sự gắn kết của Phật tử với “ngôi chùa của mình” cũng như những ảnh hưởng của ngôi chùa đến “vòng đời” của họ đang bị biến đổi theo chiều hướng giảm dần sự ảnh hưởng.

Những thay đổi này tác động kéo theo sự thay đổi cả về những giá trị đạo đức, lối sống cũng như quan hệ trong cộng đồng người Khmer nói riêng cũng như xã hội nói chung.

Register to read more ...

Tác giả: Danh Văn Nhỏ. PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 228Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 306.4095977. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích của đề tài là khảo sát, nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện chức năng, vai trò quan trọng của Kru Achar Khmer Nam Bộ trong đời sống sinh hoạt Phum Sróc.

Kết quả nghiên cứu về một loại hình trí thức Khmer là các Kru Achar sẽ làm rõ hơn bản sắc, đặc trưng văn hóa dân tộc Khmer nói riêng và bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung, phù hợp với tinh thần nghị quyết 5 khóa VIII của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng thời đáp ứng thiết thực nhu cầu cuộc sống nhân dân Khmer Nam Bộ.

Để thực hiện mục đích trên, luận văn đề ra các nhiệm vụ sau:

Luận văn miêu thuật, nhận diện vai trò của Kru Achar trong đời sống văn hóa người Khmer Nam Bộ.

Phân tích những biến đổi từ truyền thống đến thực trạng hiện nay, trong việc Achar hướng dẫn đồng bào người Khmer Nam Bộ ứng xử trong sinh hoạt nghi lễ vòng đời người ở gia đình và lễ hội cộng đồng.

Đề xuất một số định hướng giải pháp để kế thừa và phát huy vị trí vai trò Kru Achar trong đời sống văn hóa - xã hội của người Khmer Nam bộ.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.