foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Huyền; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 392.10959786/ H527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tập trung nghiên cứu các tập tục sinh đẻ truyền thống của người Khmer Trà Vinh, những biểu hiện của tập tục này. Qua đó, tìm hiểu sự biến đổi của tập tục sinh đẻ trong tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội hiện nay. Nhận xét đánh giá tập tục sinh đẻ, qua nghiên cứu rút ra được những kinh nghiệm về tri thức dân gian, tri thức tộc người và để nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng của người Khmer Trà Vinh hiện nay.

 

Tác giả: Thạch Ngọc Dũng; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.60959786/ D513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu vai trò của Phật giáo Nam tông trong đời sống tâm linh, văn hóa tinh thần của người Khmer ở Trà Vinh hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, khuyến nghị, định hướng và phát huy vai trò của nhà sư và ngôi chùa đối với đời sống tinh thần của người Khmer ở Trà Vinh

 

Tác giả: Đỗ Phi Công; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959783/ C455. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn công tác tuyên truyền tại báo Ấp Bắc, luận văn nhận diện các yếu tố VHPVT của Tiền Giang được thể hiện trên báo Ấp Bắc, đồng thời phân tích những vấn đề làm được, những vấn đề chưa làm được trong công tác tuyên truyền, từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền VHPVT trên báo Ấp Bắc.

 

Tác giả: Trần Thanh Nhã; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.870959786/ Nh100 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễnvề giao lưu và tiếp biến văn hóa trong nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ với các nền văn hóa trong bước đường hình thành và phát triển. Từ đó có những giải pháp phù hợp để bảo tồn và phát huy trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Luận văn hệ thống các tài liệu về Đờn ca tài tử Nam bộ. Trong đó, hệ thống lại các nội dung về sự giao lưu và tiếp biến văn hóa trong nghệ thuật Đờn ca tài tử nghiên cứu kế thừa từ các tài liệu của các nhà nghiên cứu trước. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, luận văn đề xuất một số giải pháp để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ.

 

Tác giả: Phan Thành Phương; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.410959779/ Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Qua việc nghiên cứu, chúng tôi mong muốn làm rõ và cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về tục thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo của người Việt đang được sinh hoạt tại TP.HCM, mang vai trò gì và thay đổi như thế nào sau một thời gian dài tồn tại. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn sẽ có nhiều người hiểu rõ hơn về tục thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo của người Việt, một tín ngưỡng th ờ vị anh hùng dân tộc của người Việt ngay tại TP.HCM, qua đó sẽ giúp công tác bảo tồn và duy trì phát triển hơn.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.