foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Huỳnh Trang; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 392.10959786/ Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích làm rõ tục đi tu báo hiếu từ truyền thống đến biến đổi đối với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer huyện Trà Cú, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực của Phật giáo Nam Tông đối với phong tục tu truyền thống báo hiếu của người Khmer huyện Trà Cú và sự biến đổi trong phong tục tu của người Khmer trong giai đoan hiện nay.

Tác giả: Hứa Văn Đức; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26140959786/ Đ552. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu tín ngưỡng, phong tục thờ cúng trong ngày Tết của người Việt nói chung, trong đó có người Việt ở Trà Vinh. Nhận diện những yếu tố truyền thống của Tết Nguyên Đán và sự biến đổi của nó trong đời sống xã hội hiện đại, những giá trị văn hóa Tết hiện nay.

 

Tác giả: Phạm Văn Thành; TS. Phan Quốc Anh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 392.50959758/ Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ nguồn gốc, đặc điểm, quá trình biến đổi của hôn nhân truyền thống và lễ cưới của dân tộc Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Hệ quả của sự biến đổi đó tác động như thế nào đối với văn hóa nói chung và lĩnh vực hôn nhân, phong tục cưới nói riêng của cộng đồng người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó đề ra khuyến nghị trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa tộc người trong bối cảnh hiện nay.

 

Tác giả: Thạch Thị Minh Phượng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.850959786 / Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn làm rõ vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ xã đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận chung về gia đình, xây dựng gia đình văn hoá của người khmer và khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng gia đình văn hoá của người khmer ở xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá ở xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Võ Thanh Quân; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 294.3/ Qu121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng tại chùa Âng (Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); sinh hoạt văn hóa mang tính cá nhân, gia đình tại chùa Âng (Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.