foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Rọ Mu Ni; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786 / N300. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Trên cơ sở tư liệu khảo sát thực tế và các nguồn tài liệu khác, bước đầu nhằm giới thiệu một cách khái quát và tương đối đầy đủ về lễ vật Sla-tho, từ nguồn gốc, chức năng của Sla-tho cho đến những cách thức chế tác của các loại Sla-tho Khmer;

- Chỉ ra những đặc thù riêng, những đóng góp của lễ hội Khmer như một biểu hiện của sự sáng tạo văn hóa của tộc người Khmer trong quá trình cộng cư với người Việt, người Hoa tại địa phương. Nêu lên những khuynh hướng mới phát sinh trong việc chế tác Sla-tho Khmer có thể tác động không ít đến giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của người Khmer, thậm chí ảnh hưởng cả đến đời sống tinh thần của cư dân. Qua đó nhằm đề cao yếu tố tích cực, giảm trừ tính tiêu cực trong sinh hoạt cộng đồng;

Dựa vào các cơ sở lý thuyết về giải mã ký hiệu để làm rõ ý nghĩa của lễ vật Sla-tho trong văn hóa người Khmer Nam Bộ. Từ đó đề xuất những nhận định làm cơ sở cho việc xây dựng một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị lễ vật Sla-tho nhất là trong thời kỳ toàn cầu hóa văn hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.