foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Danh Mến. TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 111Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 305.89593/ M254. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Luận văn tập trung tìm hiểu từ “Mê” trong văn hóa Khmer Nam bộ. Do đó, tác giả đặc biệt chú trọng đến nguồn tài liệu về văn hóa, ngôn ngữ Khmer đã được công bố. Địa bàn nghiên cứu là huyện Châu Thành, Kế Sách, thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng.

Đề tài chỉ đi sâu khảo sát một số phong tục tập quán, ngôn ngữ của một địa bàn cư dân Khmer tiêu biểu. Từ đó, hình dung thêm những tổ chức, cơ cấu văn hóa đồng dạng chung của người Khmer ở Nam bộ.

Ngoài ra, tác giả đang công tác tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, đây là điều thuận lợi đã giúp tác giả rất nhiều việc nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Vì ngôi trường này là nơi tập trung các sư sãi Khmer ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến đây học tập.

Về các bản dịch, tác giả tôn trọng những tên riêng tiếng Khmer (ở đầu đề cũng như trong nội dung sách giáo khoa có liên quan đến đề tài) và chấp nhận những bản dịch có vài chỗ “thoát nghĩa” do có nhiều từ cổ không thể chuyển ngữ được trong quá trình dịch thuật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn