foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Ngọc Giàu. TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 118Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 792.0959786/ Gi111 . Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu những khái niệm liên quan đến chủ thể sân khấu Dù kê; nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển và đặc điểm của nghệ thuật Dù kê tỉnh Trà Vinh.

Nghiên cứu sân khấu Dù kê nhìn từ góc độ người sáng tạo; người hưởng thụ và người quản lý.

Nghiên cứu những thành tựu và hạn chế của sân khấu Dù kê nhìn từ chủ thể, qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị của nghệ thuật Dù kê.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn