foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Công Long. PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 155Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959787/ L431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Luận văn tìm hiểu tục thờ cúng Arak trong truyền thống về cách thức hành lễ, thành phần tham gia, vai trò của từng đối tượng tham gia, thời điểm tiến hành nghi lễ cúng, tìm hiểu những quan niệm của người Khmer về ý nghĩa của các lễ vật, các hành vi cúng tế, đặc biệt là vai trò của Arak trong đời sống tinh thần, tâm linh của họ, cũng như những yếu tố tác động đến loại hình tín ngưỡng này. Qua đó góp phần nhận diện đặc điểm tín ngưỡng thờ Arak của người Khmer Vĩnh Long nói riêng và văn hóa của người Khmer Nam bộ nói chung.

Cung cấp thêm thông tin về nét đặc trưng trong tín ngưỡng Arak của địa phương góp phần vào tự liệu chung về loại hình tín ngưỡng này của người Khmer trong vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn