foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Rương; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786 / R561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Diễn xướng múa, hát trong đám cưới của người Khmer tỉnh Trà Vinh” được thực hiện nhằm mục đích hệ thống lại các bài múa, hát được diễn xướng trong đám cưới của người Khmer TV. Từ dữ liệu trên, chúng tôi sẽ phân tích để xác định những giá trị đặc trưng còn bảo lưu từ truyền thống cũng như những biến đổi do sự giản lược, sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các tộc người của nghệ thuật diễn xướng trong đám cưới của người Khmer Trà Vinh trong xã hội hiện nay. Qua đó, luận văn nhận diện các giá trị đặc trưng của lễ cưới Khmer Trà Vinh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa xã hội của nghệ thuật diễn xướng trong lễ cưới của người Khmer Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.