foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Út Linh; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 792.609597 / L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa những động tác và ý nghĩa của các hình thức vũ đạo trong sân khấu Dù kê;

- Nhận diện đặc trưng và giá trị văn hóa của vũ đạo trong nghệ thuật sân khấu Dù kê;

- Nghiên cứu vũ đạo trong sân khấu Dù kê còn nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập và biên đạo, dàn dựng trong hoạt động văn hóa văn nghệ Khmer;

- Đóng góp một số giải pháp nhằm khắc phục sự mai một dần của nghệ thuật sân khấu Dù kê; góp phần trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.