foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Tân. PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 175Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 394.0959787 T121. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.


Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn:

Đối tượng nghiên cứu: Các nghi lễ nông nghiệp của người Khmer ở Vĩnh Long.

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu về nghi lễ nông nghiệp của người Khmer tại các địa điểm: huyện Tam Bình, huyện Vũng Liêm, huyện Trà Ôn và thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long, trên cơ sở có sự so sánh với một số nghi lễ nông nghiệp của người Việt và người Hoa cùng cộng cư trên địa bàn Vĩnh Long.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn