foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Văn Giàu. TS. Nguyễn Văn Hiệu (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 175Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 392.0959787 Gi111. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu nghi lễ vòng đời người Khmer được thực hiện với các mục tiêu cụ thể sau:

- Tìm hiểu cơ sở hình thành đặc điểm nghi lễ vòng đời của cư dân Khmer Vĩnh Long.

- Thông qua điền dã, khảo sát thực tế để nhận diện những đặc điểm, những biến đổi của nghi lễ vòng đời người Khmer Vĩnh Long. Cụ thể là trong những phong tục liên quan đến sinh đẻ, trưởng thành, hôn nhân; tang ma và thờ cúng ông bà.

- Cung cấp những thông tin, cơ sở khoa học cho việc đề xuất những định hướng, giải pháp có ý nghĩa thực tiễn về bảo tồn và phát triển nền văn hóa của người Khmer Vĩnh Long trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn