foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Từ Thị Kim Loan. TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 124Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 792.0959786 L406. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu nguồn gốc hình thành và quá trình phát triển sân khấu Rô-băm của người Khmer ở tỉnh Trà Vinh.

Nghiên cứu những đặc điểm và các giá trị văn hóa của sân khấu Rô-băm.

Nghiên cứu thực trạng hoạt động của sân khấu Rô-băm, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của sân khấu Rô-băm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn