foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thị Kim Loan. TS. Võ Công Nguyện (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 107Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959795 L406. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu “Nghi lễ nông nghiệp của người Khmer ở Kiên Giang” nhằm nhận diện đặc điểm văn hóa của người Khmer ở Kiên Giang được phản ánh trong hệ thống nghi lễ nông nghiệp của họ. Trên cơ sở đó, cung cấp luận cứ khoa học góp phần vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa trong đời sống văn hoá tinh thần và tâm linh của người Khmer ở Kiên Giang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn