foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Anh Duy. TS. Nguyễn Văn Hiệu (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 93Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 784.2 D523. Vị trí: Phòng đọc.

Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu:

Việc đầu tiên của việc làm đề tài là phải tìm các tài liệu có liên quan, từ các nguồn tư liệu về lịch sử, văn hóa dân gian, dân tộc, tôn giáo... như vậy cần vận dụng thuyết tiếp cận liên ngành để tổng hợp các nguồn tư liệu.

Khi ta nghiên cứu về dàn nhạc Ngũ âm tại Trà Vin, thì cần phải so sánh về xuất xứ các loại nhạc cụ của dàn nhạc của các tộc người khác và sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các tộc người trong khu vực.

Sử dụng phương pháp điền dã, đến địa phương nơi các nghệ nhân làm nên các nhạc cụ ngũ âm; phỏng vấn sâu, phỏng vấn tập trung nghệ nhân là những người am hiểu nhiều nhất về văn hóa và ảnh hưởng của nhạc Ngũ âm trong đời sống của họ. Quan sát tham dự các hoạt động lễ hội, tết tại các chùa và tại nhà của người Khmer để tìm hiểu thực tế.

Dùng phương pháp hệ thống, tổng hợp lại các nguồn tài liệu đã thu thập.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn