foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Danh Pho. TS. Nguyễn Văn Hiệu (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 138Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959795 Ph400. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Nhằm làm rõ và hệ thống hóa việc kiêng kị của người Khmer từ trước đến nay: Kiêng kị nào có nguồn gốc từ tín ngưỡng dân gian; kiêng kị nào có nguồn gốc từ Bà La Môn giáo cũng như Phật giáo trong đời sống của đồng bào Khmer ở Kiên Giang nói riêng và đồng bào Khmer Nam bộ nói chung. Trên cơ sở đó nhận diện sự dung hoà các mối quan hệ trong cộng đồng dân cư, với trời đất, với các tín ngưỡng khác.

Làm rõ các dạng thức kiêng kị mang tính phổ biến của người Khmer ở Kiên Giang được mô tả từ góc độ văn hóa học mà tiêu biểu là những kiêng kị của người Khmer gắn với những nghi lễ vòng đời người, với thời gian đi đứng sinh hoạt của người Khmer cùng với những nguyên nhân và vai trò tác động của nó.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn