foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Danh Sol. TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 184Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 417 S428. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu phương ngữ Khmer ở vùng Rạch Giá nhìn từ góc độ văn hóa, bản thân người viết đi sâu tìm hiểu cặn kẽ hơn nhằm nhận diện phương ngữ là nét văn hóa và góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc ngôn ngữ - tiếng nói chữ viết – văn hóa dân tộc. Ngoài ra, mục đích nghiên cứu phương ngữ Khmer Rạch Giá nhìn từ góc độ văn hóa còn là để tìm hiểu tính cách con người ở nơi đây và bổ sung làm phong phú thêm kho tư liệu phương ngữ Khmer Nam bộ nói chung và phương ngữ Khmer Rạch Giá nói riêng nhằm duy trì ngôn ngữ riêng biệt và đặc sắc của vùng Khmer Rạch Giá.

Với mục đích nghiên cứu như kể trên, người viết tập trung nghiên cứu về vấn đề: văn hóa, phương ngữ và văn hóa trong phương ngữ Khmer Rạch Giá so với phương ngữ Khmer khác hoặc so với ngôn ngữ Khmer chung (phổ thông).

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn