foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thanh Quân; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 294.3/ Qu121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng tại chùa Âng (Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); sinh hoạt văn hóa mang tính cá nhân, gia đình tại chùa Âng (Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.