foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Minh Phượng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.850959786 / Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn làm rõ vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ xã đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận chung về gia đình, xây dựng gia đình văn hoá của người khmer và khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng gia đình văn hoá của người khmer ở xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá ở xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn