foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hứa Văn Đức; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26140959786/ Đ552. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu tín ngưỡng, phong tục thờ cúng trong ngày Tết của người Việt nói chung, trong đó có người Việt ở Trà Vinh. Nhận diện những yếu tố truyền thống của Tết Nguyên Đán và sự biến đổi của nó trong đời sống xã hội hiện đại, những giá trị văn hóa Tết hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn