foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Huỳnh Trang; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 392.10959786/ Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích làm rõ tục đi tu báo hiếu từ truyền thống đến biến đổi đối với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer huyện Trà Cú, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực của Phật giáo Nam Tông đối với phong tục tu truyền thống báo hiếu của người Khmer huyện Trà Cú và sự biến đổi trong phong tục tu của người Khmer trong giai đoan hiện nay.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.