foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trịnh Diễm Phương; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 363.7/ Ph561 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài hướng đến khảo sát nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang trong vấn đề bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu từ đó thấy được thực trạng của vấn đề này.

Đồng thời có những kiến nghị, đề xuất phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp nhà Trường có những định hướng trong giáo dục cho sinh viên có nhận thức và hành vi có trách nhiệm hơn với môi trường sống. Và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về văn hóa nhận thức và ứng xử với môi trường tự nhiên của một bộ phận sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.