foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hùng Quân; PGS. TS. Ngô Minh Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.0959793/ Qu121 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài sẽ tiếp cận, nghiên cứu những giá trị văn hóa trong đời sống, sinh hoạt của người Việt được thể hiện trong không gian kiến trúc nhà ở có niên đại khoảng trên dưới 100 năm tuổi. Bên cạnh đó, nhận diện và làm rõ những giá trị tri thức dân gian, khoa học được thể hiện qua lối thích nghi và ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. Ngược lại, môi trường tự nhiên và xã hội chi phối trực tiếp đến cách nghỉ, cách làm của người Việt trên vùng đất mới. Từ đó, hình thành nên những bản sắc văn hóa của vùng sông nước, kiến tạo tính đa dạng và thống nhất trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu những giá trị văn hóa thể hiện trong kiến trúc nhà cổ của người Việt ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ làm tiền đề cơ sở khoa học, tiến hành đề xuất với các đơn vị Sở, Ngành có liên quan, định hướng bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của dân tộc trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.