foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Chung Hoa; PGS. TS. Ngô Minh Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 294.30959786/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luân văn mô tả các sinh hoạt trong đời sống tinh thần của sư sãi Khmer Trà Vinh. Thông qua việc mô tả, phân tích đời sống tinh thần của sư sãi Khmer Trà Vinh, luận văn tiến hành xác định các nhu cầu sư sãi Khmer Trà Vinh trong bối cảnh hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là nguồn tư liệu để tham khảo, giảng dạy trong lĩnh vực văn hóa tôn giáo của người Khmer Nam Bộ nói chung, người Khmer Trà Vinh nói riêng.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.