foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Lê Tuyên, Nguyễn Đức Hiệp.

Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ TP. HCM. Năm XB: 2013.

Mô tả: 143Tr. Kích thước: 14,5x20cm. Số định danh: 792.609597 T527.

Nội dung:

Phần 1: Hát bội trong bối cảnh Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Phần 2: Nhạc tài tử đầu thế kỷ 20.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Đinh Xuân Dũng (chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2014.

Mô tả: 287Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 306 Đ312. Vị trí: Kho Tủ sách Văn hóa Miền Tây Nam Bộ.

Nội dung:

Phần 1: Nhận diện văn hóa với tư cách là hệ giá trị và vị trí, vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Phần 2: Quan hệ biện chứng giữa văn hóa với các thành tố cơ bản của đời sống xã hội - nguồn lực và sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững. Phần 3: Nhiệm vụ trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển: Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phần 4: Chăm lo xây dựng văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển đất nước thời kỳ mới.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hải Liên.

Nhà xuất bản: Dân Trí. Năm XB: 2010.

Mô tả: 163Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 394.269597 H103. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1: Di tích - lễ hội Pô Anai Tang. Chương 2: Sự giao thoa văn hóa giữa hai tộc người Raglai - Chăm.

Register to read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Ngọc Hải.

Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc. Năm XB: 2003.

Mô tả: 200Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Điều kiện tự nhiên và địa bàn cư trú. Chương 2: Nguồn gốc và lịch sử. Chương 3: Kinh tế truyền thống. Chương 4: Đời sống vật chất. Chương 5: Dòng họ - gia đình. Chương 6: Tín ngưỡng - phong tục. Chương 7: Văn học - nghệ thuật dân gian.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Văn Thu Bích.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2012.

Mô tả: 191Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 780.89 B302

Nội dung:

Chương 1: Vài nét về nguồn gốc tộc người và văn hóa xã hội Chăm. Chương 2: Các hình thái âm nhạc Chăm Chương 3: Âm nhạc trong đời sống tinh thần của người Chăm.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn