foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường.

Nhà xuất bản: Tôn Giáo. Năm XB: 2008. Mô tả: 310Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm. Số định danh: 294.3 C561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

 

Nội dung:

Sách gồm 4 chương: Người Khơme Nam Bộ với Phật giáo Nam Tông, ngôi chùa trong đời sống tâm linh của người Khơme Nam Bộ, đại lễ và nghi thức tụng niệm của Phật giáo Khơme, đi tìm giải pháp cho sự phát triển bền vững của Phật giáo Khơme Nam Bộ


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn