foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng, Văn Xuân Chí, Hoàng Túc, ...

Nhà xuất bản: Sở Văn hóa - Thông tin Cửu Long. Năm XB: 1987.

Mô tả: 269Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 306 Tr106. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Chương 1: Khái quát về người Khơ-Me tỉnh Cửu Long, Chương 2: Tín ngưỡng - Tôn giáo và phong tục - Hội lễ, Chương 3: Văn học và nghệ thuật, Chương 4: Truyền thống đoàn kết Việt - Khơ-Me trong chiến đấu và xây dựng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn