foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, ...

Nhà Xuất bản: Giáo Dục; Năm XB: 2012. Số trang: 301Tr. Số định danh: 306.09597 V561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Tóm tắt:

Trình bày các khái niệm về văn hoá. Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hoá. Diễn biến lịch sử của văn hoá Việt Nam. Giới thiệu về không gian văn hoá Việt Nam

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn