foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân.

Nhà Xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2003. Số trang: 242Tr.

Nội dung

Chương mở đầu: Đối tượng nghiên cứu của mĩ học. Chương 2: Khái quát về mối quan hệ thẩm mĩ. Chương 3: Chủ thể thẩm mĩ. Chương 4: Khách thể thẩm mĩ. Chương 5: Nghệ thuật. Chương 6: Các loại hình nghệ thuật. Chương 7: Nghệ sĩ. Chương 8: Giáo dục thẩm mĩ.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn