foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Tiền Văn Triệu, Lâm Quang Vinh.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 2015. Mô tả: 398Tr, kích thước: 14.5x20.5cm. Số định danh: 394.2695977/ Tr309. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Giới hiệu

Chương 1: Khái quát về văn hoá của người Khmer Nam Bộ. Chương 2: Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Chương 3: Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ - Những giá trị truyền hống cần gìn giữ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn