foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Minh Hạnh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006. Mô tả: 154Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Bài 1: Văn hóa, các đặc trưng và chức năng của nó. Bài 2: Văn hóa và môi trường. Bài 3: Tiến trình văn hóa Việt Nam. Bài 4: Văn hóa nhận thức. Bài 5: Văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng người Việt Nam. Bài 6: Văn hóa tổ chức đời sống tinh thần. Bài 7: Văn hóa và môi trường trong tự nhiên.

Bài tham khảo: Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn