foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Thạch Sô Van Nên, Thạch Đờ Ni, Phương Nghi, Hoàng Thám.

Nhà xuất bản: Tạp chí Văn hóa các dân tộc.

Nội dung:

1. Tục buộc chỉ trong đời sống tâm linh của người Khmer. 2. Quá trình phát triển chữ Khmer. 3. Múa dân gian trong đời sống của người Khmer. 4. Giàn nhạc ngũ âm độc đáo của người Khmer Nam bộ

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn