foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Mai Ngọc Chừ (chủ biên).

Nhà xuất bản Hà Nội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 965Tr. Khổ: 19 x 27cm.

 

Nội dung:

Phần I: Khái quát về văn hóa phương Đông.

Phần II: Các nền văn hóa tiêu biểu.

Chương 1: Văn hóa Ai Cập. Chương 2: Văn hóa Arập. Chương 3: Văn hóa Ấn Độ. Chương 4: Văn hóa Đông Nam Á. Chương 5: Văn hóa Lưỡng Hà. Chương 6: Văn hóa Nhật Bản. Chương 7: Văn hóa Trung Quốc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn