foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phan Quốc Anh.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm xuất bản: 2019.Mô tả: 223Tr, 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tộc danh, lịch sử quá trình tộc người và môi trường cư trú. Chương 2: Hoạt động kinh tế. Chương 3: Văn hóa ứng xử cộng đồng. Chương 4: Văn hóa đảm bảo đời sống. Chương 5: Tín ngưỡng, Tôn giáo. Chương 6: Văn học – Nghệ thuật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn