Tác giả: Trần Văn Tuân; TS. Đinh Phan Cẩm Vân (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐHSP TP. HCM. Năm: 2012

Mô tả: 107Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 398.0951 T502. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.