foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Hồng Tươi; ThS. Lê Thúy An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 393.0959786/ T558. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả nghi thức hỏa thiêu của người Khmer tại xã Long Vĩnh để đồng bào Khmer nhận thức được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị trong phong tục truyền thống. Việc nghiên cứu nghi lễ hỏa thiêu còn nhằm cung cấp những luận cứ khoa học về các giá trị trong phong tục truyền thống của người Khmer Long Vĩnh. Kết quả nghiên cứu của Khoa luận còn góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đời sống của người Khmer Long Vĩnh trong bối cảnh hiện nay.

 

Tác giả: Thạch Thị Thơ Nhi; ThS. Nguyễn Đình Chiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.62/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu sâu và toàn diện về thể loại nhạc cưới và các giá trị của âm nhạc trong lễ cưới Khmer ở Trà Ôn nhằm nêu bật diện mạo và ý nghĩa của nó trong xã hội cổ truyền. Đồng thời, nghiên cứu sự tồn tại và biến đổi của âm nhạc trong lễ cưới người Khmer Trà Ôn trong xã hội hiện đại. Hệ thống các nhạc khí trong dàn nhạc, hệ thống hóa bài bản âm nhạc trong lễ cưới ở Trà Ôn. Làm nổi bật những đặc điểm mang tính đặc thù, phong cách của một thể loại âm nhạc truyền thống dân tộc. Nhận diện các giá trị đặc trưng của âm nhạc trong lễ cưới, nhận diện rõ thực trạng trên cơ sở thực tế, đồng thời đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc trong lễ cưới, đưa âm nhạc truyền thống của dân tộc phục vụ cho cuộc sống của người Khmer ở Trà Ôn trong xã hội hiện đại.

 

Tác giả: Trần Hồng Quế Hương; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 45Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.620959799/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khóa luận giới thiệu khái quát về dàn nhạc Ngũ âm, nêu chi tiết về từng loại nhạc cụ trong dàn nhạc Ngũ âm. Làm rõ vai trò của dàn nhạc Ngũ âm trong lễ hội dân gian của người Khmer xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Qua đó nêu một số hoạt động bảo tồn và giải pháp nhằm giữ gìn nhạc Ngũ âm trong lễ hội dân gian của người Khmer nơi đây.

 

Tác giả: Sơn Thị Thanh Lan; ThS. Lâm Quang Vinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.410959786/ L105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện nguồn gốc, sự giao lưu, ý nghĩa, nghi thức tổ chức, cúng tế của tín ngưỡng thờ Neak tà. Cung cấp luận cứ khoa học góp phần vào việc hoạch định chính sách phát triển văn hóa tinh thần, tâm linh trong cộng đồng người Khmer ở Hòa Thuận dưới góc nhìn văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển

 

Tác giả: Ngô Hoàng Phúc; ThS. Lê Thúy An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 784.1959786/ Ph506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm tìm hiểu về nghề chế tác nhạc cụ truyền thống trong cộng đồng người Khmer. Qua đó trình bày được một số vấn đề cụ thể như: thực trạng chế tác nhạc cụ, quy trình chế tác nhạc cụ, các họa tiết hoa văn trên nhạc cụ, đề xuất giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa từ nghề chế tác nhạc cụ truyền thống. Thông qua đó giúp người dân Khmer có thêm nhận thức về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại địa phương. Đồng thời, thông qua đề tài này giúp cho tôi có thêm kiến thức phục vụ cho việc học tập, am hiểu sâu hơn về nét văn hóa của dân tộc Khmer nơi đây và vận dụng những kiến thức đã được học tập góp phần vào việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tại địa phương một cách khoa học và hiệu quả. Đặc biệt là góp phần có thêm nhiều tài liệu nghiên cứu về cách chế tác nhạc cụ truyền thống một nét đặc trưng văn hóa trong đời sống cộng đồng người Khmer.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn