foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Ngọc Hương; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.120959797/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá chức năng của bánh dân gian trong đời sống văn hóa của người Khmer xã Hưng Hội. Mong muốn của chúng tôi khi thực hiện đề tài này là góp thêm một thử nghiệm trong việc tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu, giúp củng cố và nâng cao kiến thức đã học, được kiểm nghiệm qua thực tiễn sâu hơn.

Tác giả: Diệp Thị Yến; ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26959799/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm để giúp bản thân thêm hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc, đề cao tầm quan trọng và ý nghĩa của lễ hội Phật giáo nhất là lễ dâng y Kathina cần phải bảo tồn và phát huy để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa tâm linh của người Khmer và góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho mọi người. Để từ đó giúp phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc cùng cộng cư sinh sống với nhau trong một khu vực. Đặc biệt làm cho đời sống văn hóa của người dân ngày thêm phong phú, đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung đề cao các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhằm biết được quá trình, thời gian diễn ra lễ hội, hiểu được ý nghĩa cũng như nguồn gốc của lễ hội, các lễ vật được dùng trong lễ hội. Từ đó góp phần phát huy và gìn giữ các giá trị tốt đẹp của dân tộc. Chỉ ra được nét đặc trưng văn hóa trong lễ hội cũng như các giá trị đặc sắc của lễ hội Kathina của người Khmer xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Góp phần để cộng đồng người Khmer và các dân tộc khác cùng cộng cư sẽ kết nối với nhau nhiều hơn, sống gần gũi và thân thiện, đoàn kết với nhau hơn. Qua việc tìm hiểu nghiên cứu sẽ đưa ra một số giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Góp phần quảng bá nét văn hóa con người Khmer Nam Bộ nói chung và người Khmer ở xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trinh; ThS. Nguyễn Đình Chiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 303.482/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu giao lưu và tiếp xúc văn hoá Khmer - Hoa - Việt qua tín ngưỡng nhằm góp phần giúp chúng tôi nhận diện sâu hơn quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa qua quá trình cộng cư của các tộc người tại huyện Càng Long. Củng cố và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa ba dân tộc anh em Khmer - Hoa - Việt nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương. Qua tìm hiểu về giao lưu và tiếp xúc văn hoá Khmer - Hoa - Việt qua tín ngưỡng Neak Ta tại huyện nhà, chúng tôi sẽ càng thêm yêu quý quê hương, đất nước, dân tộc mình. Thông qua đó, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc… cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, khóa luận còn cung cấp một phần tư liệu làm cơ sở tham cứu cho các ban ngành trong quản lý văn hóa ở địa phương được tốt hơn.

 

A

Tác giả: Dương Thị Xê Tha; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 793.31959799/ Th100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm tìm hiểu cũng như giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, qua đó thấy được tầm quan trọng và giá trị tinh thần của nghệ thuật múa dân gian trong đời sống văn hóa và tinh thần của đồng bào Khmer ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, công trình nghiên cứu này còn nhằm hướng tới việc khuyến khích mỗi người con Khmer trong thế hệ mới chung tay giữ gìn những nét đẹp văn hóa có trong từng điệu múa của dân tộc, để tránh tình trạng mai một về sau.

 

A

Tác giả: Thạch Thị Lê Tha; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.6200959787/ Th100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích chính của việc nghiên cứu đề tài này là tìm hiểu về những giá trị văn hóa mà nhạc ngũ âm mang lại trong đời sống tinh thần của người Khmer. Bên cạnh đó, tôi muốn được hiểu rõ hơn về thực trạng cũng như quá trình tiếp nhận và phát huy về thể loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc ra sau, từ đó có những giải pháp góp phần bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn