foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Rạch Mô Ni; ThS. Lê Thúy An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.6200959786/ N300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khóa luận là công trình nghiên cứu một cách khái quát về đặc trưng âm nhạc trong sân khấu Dù kê của người Khmer ở Trà Vinh khẳng định những giá trị về văn hóa mà sân khấu này đem lại cho dân dân tộc Khmer, với công trình nghiên cứu này tôi hi vọng góp phần vào việc giới thiệu cho các dân tộc, trước hết là dân tộc Khmer hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Qua bài nghiên cứu này nhằm chỉ ra các đặc trưng giá trị âm nhạc trong nghệ thuật sân khấu Dù kê qua, đó, nhận thức được những thực trạng và đưa ra những đề xuất nhằm bảo tồn và phát triển giá văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn