foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Thị Đà Ni; ThS. Lê Văn Sao (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.6200959799/ N300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích chính của đề tài này là đem đến cho mọi người có một cái nhìn tổng thể về loại hình âm nhạc dân gian trong nghi lễ vòng đời của người Khmer từ nguồn gốc, ý nghĩa cho đến vai trò của loại hình âm nhạc này trong đời sống tinh thần người Khmer. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị và giải pháp bảo tồn các loại hình âm nhạc dân gian trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời giúp mọi người nâng cao hiểu biết, có ý thức trân trọng, gìn giữ và bảo tồn các loại hình âm nhạc dân gian của dân tộc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn