foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Bích Duyên; ThS. Lê Thúy An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.62/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Với đề tài này mục đích của tôi nhằm cung cấp cho người đọc có thêm nguồn tư liệu mới về âm nhạc trong lễ hội của người Khmer, trong đó tập trung xoáy sâu vào âm nhạc trong lễ Kết giới Sima của người Khmer tại phường 6, thành phố Trà Vinh. Cùng với đó giúp người đọc biết thêm về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Kết giới Sima cũng như vai trò của âm nhạc trong nghi lễ Kết giới Sima. Phân tích cụ thể từng thể loại âm nhạc cả về truyền thống lẫn hiện đại qua đó cho ta thấy được một số nét biến đổi trong âm nhạc của người Khmer. Đồng thờì, giúp người đọc có cái nhìn mới hơn, sâu sắc hơn trong cách thức biểu diễn cũng như ý nghĩa về nhận thức, tâm lý và tình cảm của người tham gia lễ hội khi được thưởng thức những thể loại âm nhạc truyền thống và hiện đại trong nghi lễ Kết giới Sima. Qua đó, nêu lên những nét hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển của âm nhạc dân tộc. Từ đó, định hướng những giải pháp bảo tồn và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn