foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Chanh Trà; ThS. Lâm Thị Thu Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.6200959786/ Tr100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài làm rõ một số vấn đề về vai trò dàn nhạc Ngũ âm trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Khmer, đặc biệt là trong phong tục Tang ma của người Khmer: Lịch sử hình thành và phát triển dàn nhạc Ngũ âm của người Khmer tại Trà Vinh nói chung và tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành nói riêng; vai trò, giá trị của dàn nhạc Ngũ âm trong lễ tang của người Khmer; thực trạng và phương hướng bảo tồn của dàn nhạc Ngũ âm tại địa phương.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn