foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Phon La; ThS. Nguyễn Đình Chiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 783.00959787/ L100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Để mọi người dân Khmer biết được loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của5 quốc gia có nguồn gốc từ đâu?, nhạc cụ biểu diễn gồm những gì?, nội dung bài hát được nghệ nhân thể hiện là gì?, được biểu diễn khi nào và biểu diễn ở đâu?, những ý nghĩa của Hát Chom rieng Cha pay. Bên cạnh đó còn nêu lên vai trò thực trạng ngày nay của Chom rieng Cha pay, nguyên nhân và đưa ra một số phương hướng giải pháp để bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian này. Qua đó, giáo dục ý thức cho các bạn trẻ về văn hóa truyền thống của dân tộc khi văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một rất lớn trong thời buổi hội nhập như ngày nay để Chom rieng Cha pay ăn sâu vào trong tiềm thức của người con Khmer. Ngoài ra, còn để nâng tầm Hát Chom rieng Cha pay của người Khmer ghi nhận xứng đáng với những giá trị của nó mang lại và khích lệ những nghệ nhân Chom rieng Cha pay sẽ cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp giữ gìn một di sản văn hóa độc đáo của dân tộc mình, giúp cho Chom rieng Cha pay nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ cộng đồng để từ đó, có thêm cơ hội để bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo này.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn