foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Lê Tha; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.6200959787/ Th100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích chính của việc nghiên cứu đề tài này là tìm hiểu về những giá trị văn hóa mà nhạc ngũ âm mang lại trong đời sống tinh thần của người Khmer. Bên cạnh đó, tôi muốn được hiểu rõ hơn về thực trạng cũng như quá trình tiếp nhận và phát huy về thể loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc ra sau, từ đó có những giải pháp góp phần bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn